Tema om Børn
Tema om Børn
Kategori  
Print denne sideSend denne side til en ven Bookmark and Share

Spædbørn i London græder mere end spædbørn i København

Forældre med spædbørn i London og i København har i forbindelse med et forskningsprojekt ført dagbøger over deres børns gråd og øvrige aktiviteter. Forskningsresultaterne viser, at spædbørn i København græder mindre end spædbørn i London. Hvorfor mon?

Forskelle på barnepleje i England og i Danmark
- en oplagt mulighed for at se på spædbørns søvn- og aktivitetsmønstre

Faste tidsskemaer for spædbørns søvn, aktivitet og måltider var helt almindelige i Danmark frem til slutningen af 1970'erne. Skemaerne blev afløst af at følge spædbarnets behov, fx give det mad, når det virkede sultent, og lægge det til at sove, når det så ud til at være træt. Samtidig blev forældre opfordret til at være i nærkontakt med deres spædbarn, lege med det, snakke med det, give spædbarnsmassage osv.

 

I England er forældre ikke så entydigt blevet gjort opmærksom på, at et spædbarns behov og  reaktioner kan være udgangspunktet for forældres barnepleje. Begge måder for barnepleje har været præsenteret, og i 2002 udkom en populær bog i England, hvor det netop understreges, at spædbarnet har godt af, at forældrene tager styringen med skemaer og faste tider for spædbarnets mad og søvn.

 

Netop denne forskel i barnepleje udnyttede psykolog Marissa Alvarez Wolke i et forskningsprojekt, hvor familier i London og familier i København førte dagbog over deres spædbarns gråd og aktiviteter, da det var 10 dage, 5 uger og 12 uger.

Hvad viste resultaterne:

Spædbørn i London græder signifikant mere og er mere urolige end børnene i København (dobbelt så lang tid..). Forfatterne mener, at årsagerne til forskellene blandt andet kan forklares med, at mødrene i København var mere sammen med deres spædbørn (holder om dem, snakker med dem osv.), når børnene var tilfredse og glade, og de er også sammen med dem, når de var urolige og grædende, ligesom de københavnske spædbørn fik flere måltider end spædbørnene i London, og flere af dem blev ammet.

Utrøstelig gråd hos ganske få

Undersøgelsen viste endvidere, at der var en lille gruppe børn (få procent), der havde utrøstelige grådanfald. Der var ingen forskel på hvor mange børn i London og i København, der havde anfald af utrøstelig gråd.

I-favn-børn

I en delundersøgelse så forskerne på en lille gruppe i-favn-børn fra København - der var kun yderst få børn i London, som var i-favn-børn, og derfor er der ikke nogen sammenligningsgruppe fra London. 

 

Analyserne viste, at flere i-favn-børn blev ammet og blev ammet hyppigt, og sov sammen med deres forældre end i de to andre grupper ("almindelige" spædbørn i København og i London). I-favn-børnene var ikke overraskende også signifikant mere rent fysisk hos derers forældre. Det viste sig endvidere, at i-favn-børnene var mere urolige om natten, da de var 12 uger sammenlignet med spædbørnene i København og i London.  Undersøgelsen kunne desværre ikke forklare dette fænomen.

Kilder:

Ford G: The new Contented Little Baby Book. Vermilion 2002.

 

Ian St James-Roberts, Marissa Alvarez Wolke m.fl.: Infant Crying and Sleeping in London, Copenhagen and When Parents Adopt a “Proximal” Form of Care. Pediatrics Juni 2006.

 

Marissa Alvarez Wolke og Annemette Talbro: Hvorfor græder barnet? Gråd og kolik hos spædbørn. Komiten for sundhedsoplysning 2010.

 
Shop
 

Materialet på sundhedsplejersken.dk er udelukkende tænkt til inspiration og information. Sundhedsplejersken.dk ønsker at støtte kontakten mellem de offentlige tilbud for børn og deres forældre, men kan aldrig erstatte personlig kontakt, rådgivning eller medicinsk behandling. Sundhedsplejersken.dk kan ikke tage ansvar for skader som følge af brugen af de materialer, der står på denne side.

Copyright © God Barndom S/I 2019. Alle rettigheder forbeholdes.
info@sundhedsplejersken.dk